Jurismi
Tiesas priekšā stāv klaidonis ar bārdu. - Ja jūs esat izdarījis to visu, par ko jūs apvaino, - saka tiesnesis, - tad jūsu dvēselei ir jābūt tikpat melnai kā jūsu bārdai. - Ja spriest par dvēseli pēc bārdas, - iebilst klaidonis, - tad jums tās vispār nav.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Gāzes vads un pieslēgšanās tam daudz dzīvokļu mājā
akjel piens, 01.03.2015. 00:58
Labdien.
Vēlos noskaidrot kam pieder iekšējais gāzes vads daudzdzīvokļu ēkā kas izvilkts pa koplietošanas kāpņu telpu, ja gāzes vads:
- tika izveidots 2008. gadā; un
- tā izveidi apmaksāja un gāzi ēkā lieto tikai ēkas 5 (piecu) dzīvokļu īpašnieki (ēkā kopā ir 15 dzīvokļi).
Kam ir un kā tiesības pieslēgties šim gāzes vadam šobrīd?

Vai citam ēkas dzīvokļa īpašniekam, kas šobrīd vēlas pieslēgties ēkas iekšējam gāzes vadam pie dzīvokļa ārdurvīm, ir jāmaksā kāda veida kompensācija sākotnējā gāzes vada izveidē iesaistītajiem dzīvokļu īpašniekiem? Kā šo kompensāciju aprēķināt? Vai tā ir brīvi nosakāma?
Ja šāda kompensācija jāmaksā- kāda veida dokumentu būtu jānoformē, lai nākotnē nerastos domstarpības vai atkārtoti prasījumu par kompensācijas saņemšanu/ lietošanas maksu - pirkuma līgumu/ lietošanas tiesību iegūšana/ kāds cits?

Jebkādus ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokolus vai savādākas rakstiskas vienošanās par to, kāda kārtība noteikta, lai pieslēgtos izveidotajam gāzes vadam - gāzes vada izveidē iesaistīto dzīvokļu īpašnieki atsakās uzrādīt (visticamāk tādu nav).

Dzīvoklī, kuru ir vēlme pieslēgt gāzes vadam lai izveidotu gāzes apkuri, pirms tā iegādes ZTI izsolē, ir nojauktas visas krāsnis un tās atjaunot vairs nav iespējams-> šobrīd dzīvoklim nav pieejama apkure. Ēkā centralizētas apkures nekad nav bijis.

Vai nepieciešamā rīcība, lai pieslēgtos ēkas gāzes vadam, mainās gadījumā, ja
- ir saņemts saskaņojums gāzes apkures izveidei no vismaz 51% ēkas dzīvokļu īpašniekiem (no kuriem neviens nav no pieciem sākotnējā izveidē iesaistītajiem) vai arī
- lai iegūtu 51% balsu ir nepieciešama piekrišana no vismaz viena īpašnieka, kas piedalījies gāzes vada izbūvē un šobrīd vēlas saņemt kompensāciju - un līdz tās saņemšanai skaidrā naudā atsakās tādu sniegt, vai arī
- ir saņemts saskaņojums gāzes apkures izveidei no vismaz 51% ēkas dzīvokļu īpašniekiem (no kuriem viens vai divi ir no pieciem sākotnējā gāzes vada izveidē iesaistītajiem)?

Vai ēkas dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu (vairāk par pusi) var pieņemt lēmumus kas skar šo gāzes vadu ignorējot tos, kas izveidojuši šo gāzes vadu?

Vai situāciju kā maina, tas, ka sākotnēji izveidojot šo gāzes vadu koplietošanas telpās nav bijusi rakstiska piekrišana no 3 dzīvokļu īpašniekiem? Vai var uzskatīt, ka nelikumīgi apgrūtināts kopīpašums?

Dzīvokļu īpašnieki, kas piedalījušies iekšējā gāzes vada izbūvē nevar/atsakās uzrādīt izmaksu dokumentus par gāzes vada izveidi, jo esot norēķinājušies skaidrā naudā bez čekiem/rēķiniem - tā dēļ viņu pieprasīto summu €1500 nav iespējams ne pārbaudīt, ne apstrīdēt.
Ja nav iespējams atbildēt uz šiem jautājumiem - ar ko lūdzu Jūs iesakāt komunicēt?
Paldies.
akjel piens, 01.03.2015. 03:41
mazliet papētīju vēl:
vai pareizi saprotu, ka ar vairāk kā 50% balsīm, jebkurā kombinācijā kopīpašnieku vairākums varētu nolemt:
- atļaut gāzes vadu lietot citiem, īpaši gadījumā, kad dzīvoklī nav cita apkures veida,
- vai arī izlemt atļaut vai neatļaut šim gāzes vadam šķērsot kopīpašumu?
atsaucos uz:
Enerģētikas likums
19. pants. (6) Ja tiek ierīkoti jauni vai paplašināti esošie energoapgādes objekti uz zemes vai dzīvojamā mājā, kas ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, šāda ierīkošana vai paplašināšana saskaņojama ar daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.
Dzīvokļa īpašuma likums
17.pants. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas nosacījumi
(8) Lai pieņemtu lēmumu par šā likuma 16.panta otrās daļas 5.punktā minētajiem jautājumiem, tas ir, par ūdensapgādes, kanalizācijas un publisko elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, būvniecību vai pārvietošanu, nepieciešams, lai „par” nobalsotu dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.
Lietošanas tiesību aprobežojumus sakarā ar siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes apgādes iekārtu un ietaišu uzstādīšanu, ierīkošanu, ekspluatāciju un attīstību nosaka Enerģētikas likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Kā arī pēc dokumentācijas redzu, ka saskaņojot projektu, tika iegūta tikai 12 no 15 dzīvokļu īpašnieku rakstiska piekrišana (tāds saskaņojums pievienots gāzes ievilkšanas projektam). Vai varētu būt, ka gāze ierīkota nelikumīgi pārkāpjot 3 kopīpašnieku tiesības un tie 10 gadu laikā (ja uz šo attiecas noilgums) var vērsties par šī gāzes vada atslēgšanu?
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.