Jurismi
Tiesā: - Lieciniek! Zvēriet ka teiksiet taisnību, tikai taisnību un visu taisnību! - Zvēru! -Tātad jums jā saka tikai tas, ko redzējāt pats savām acīm, nevis dzirdējāt no nostāstiem. Sapratāt? - Jā. - Kad un kur jūs esat dzimis? - Uz šo jautājumu nevaru atbildēt...
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Civillikuma 1075 panta piemērošanas priekšnosacījumi.
Andris Bromalts, 28.09.2018. 02:39
Vai Kopīpašuma dalīšanā, CL.1075 pants dod iespēju (izpirkt) Prasītājam iegūt īpašumu to atsavinot otram līdzīpašniekam Atbildētājam , ja otrs līdzīpašnieks to nevēlās?
mag.iur. Vilmārs Endzelis, 01.10.2018. 13:45
pantā tiešā tekstā teikts, ka var. Otra vēlēšanās vai nevēlēšanās nav izšķiroša. Tā pat tas iet caur tiesu un tiesa izlemj, kā sadalīt īpašumu, ņemot vērā abu pušu argumentus, intereses, īpašuma īpatnības utt.
Andris Bromalts, 05.10.2018. 10:34
nu ok, bet kā lai saprot tad šo - lietā Nr. SPC-60 „Augstākās tiesas Senāts, Tēze: Nekustamā īpašnieka dalībnieka izslēgšana no kopīpašnieka skaita neatbilst Civillikuma 1075.pantā regulētajai kopīpašuma reālai sadalei, kad kopīpašums izbeidzas. Tiesa nevar piemērot citu sadales veidu, kas nav minēts likumā (Civillikuma 1075.pants).
Juris Bārtulis, 05.10.2018. 11:20
Šajā spriedumā runa ir par gadījumu, kad vairāki kopīpašnieki vēlas kopīpašumu saglabāt, vienu īpašnieku izslēdzot no kopīpašnieku skaita. Tas neatbilst Civillikuma regulējumam. Savukārt kopīpašuma izbeigšana, ja nekustamā manta palekvienam īpašniekam, bet otrs saņem kompensāciju par viņa domājammajām daļām, ir pieļaujama.
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.