Jurismi
Demokrātija - tas ir tad, kad var runāt ko grib, un dara, ko liek.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Juridiskie pakalpojumi
Līgumu paraugi

Reģistrētie juristi

Šeit tiek uzrādītas personas, kas sevi norādījušas kā juristi. Par ievietotās informācijas pareizību atbild katrs ievietotājs individuāli. Latvijas Juristu biedrība neapliecina, ka visi zemāk norādītie patiešām ir juristi vai arī ir Latvijas Juristu biedrības biedri

Latvijas Juristu biedrība apliecina, ka personas, kuras atzīmētas ar *, ir diplomēti juristi

Nr.VārdsPilsētaDarbības sfēra
1.Aivars Borovkovs *Rīga
2.Aldis Maldups *RīgaKomerctiesības, lietu un saistību tiesības, nekustamie īpašumi, IT & e-komercija
3.Aleksejs DimitrovsBriseleStarptautiskās tiesības, ES tiesības, cilvēktiesības
4.Alex VaganovsRīga un rajonskomerclietas, civillietas;
5.Anda Valdmanemedicīna
6.Andris Borovkovs *RīgaKonsultācijas un dokumentu sagatavošana uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas un apvienošanas procesos; Sabiedrību ar ierobežotu atbildību reģistrēšana Baltijas un Skandināvijas valstīs;
7.Andris Bunka *RīgaApsardze, multimēdiji, IT, arodbiedrība LABA
8.Armands AugustānsVangaži
9.Broņislavs BaltrumovičsRīgaintelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības un blakustiesības), rūpnieciskā īpašuma tiesības (preču zīmes, dizainparaugi,patenti)
10.Dace PūpolaRīgadarba tiesības, ģimenes tiesības (laulību šķiršana, saskarsmes tiesību noteikšana), saistību tiesības (dažādu līgumu sagatavošana, analīze), komerctiesības...
11.Daiga PirogovaRīgaCivillietas, parādu piedziņa, maksātnespējas lietas, uzņēmumu apkalpošana, līgumu tiesības
12.Dainis PilskungsKuldīgaKonsultācijas, dokumentu izstrāde.
13.Daniēls Buks- Vaivads *RīgaBiznesa tiesības, autortiesības
14.Džena Andersone
15.Edgars BulisRēzekne
16.Eduards EkartsRīgaKonsultācijas un pakalpojumi komerctiesībās, saistību tiesībās, M&A darījumi, riska kapitāls, holdingu darbība, korporatīvā pārvaldība un valdes darba organizēšana
17.Elita LācīteRīga
18.Elizabete Bruksle *RīgaKonsultācijas un tiesvedība civillietās, komerctiesībās.
19.Ervins SproģisRīga , JūrmalaCiviltiesības, komerctiesības
20.Evita Labāne
21.Evita Rozenfelde
22.Gita AizpureJelgavaģimenes tiesības (laulību šķiršana, saskarsmes tiesību noteikšana), saistību tiesības (dažādu līgumu sagatavošana, analīze), darba strīdi un komerctiesības
23.Gita AizpureJelgavaKonsultācijas ģimenes tiesības (laulības šķiršana un ar to izrietošās bērna tiesību sekas), dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram, dažādu dokumentu sagatavošana tiesai, pārstāvība tiesā
24.Guntris Kārkliņš
25.Harijs GalinoAizkraukleKonsultācijas (civiltiesībās, t.sk., darba tiesībās, parādu atgūšanā, darījumu nodrošināšanā, jautājumos par nekustamajiem īpašumiem un kustamo mantu u.c.), komersantu dibināšana un reģistrācija, komersantu atsavināšanas darījumu organizēšana, dažādu komersantu izmaiņu reģistrācija LR Uzņēmumu reģistros, līgumu analīze, pārstāvība attiecībās ar partneriem un valsts institūcijām, t.sk. sarakstes un pārrunu veikšana (latviešu, krievu un angļu valodās), darījumu organizācija un noformēšana (laulību, pirkuma, rokasnaudas, nomas, īres, patapinājuma, aizdevuma, darba un cita veidu līgumi), juridisko atzinumu sniegšana, organizāciju iekšējo dokumentu sagatavošana (pilnaras, lēmumi, sapulču protokoli, akti u.c.), parādu atgūšanas procesu organizēšana un vadīšana (pretenzijas vēstules, prasības pieteikumi, izlīgumi u.c.).
26.Ieva BranteRīgaĢimenes tiesības
27.Ilmārs Kalniņš *Rīga centrsCivillietas. Administratīvās lietas. Nekustamie īpašumi, pārstāvības tiesā, laulāto tiesiskās attiecības utt.
28.Imants Rūdolfs PličsRīgatiesību aktu projekti, konsultācijas, diplomātiskās drošības problēmas un to risinājumi
29.Ina KripševicaBrocēni
30.Ināra MeleščenkoJūrmalaPrasības pieteikumi un prasības tiesām, paskaidrojumi un pretprasības tiesām, iesniegumi un sūdzības valsts un pašvaldību iestādēm, pārstāvība civillietās, administratīvajās, administratīvo pārkāpumu lietās, ieroču aprites un apsardzes darbības jomā, darba strīdos.
31.Inese JannoRīgaCiviltiesības (saistību tiesības, ģimenes tiesības), Darba tiesības, un Komerctiesības. Līgumi, juridiskā sarakste, tiesvedība. Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem.
32.Inese BaikovskaLimbaži, RīgaJuridiskie pakalpojumi: konsultācijas, dokumentu sagatavošana, pārstāvība.
33.Inga Katelari
34.Ingus Mats
35.Jana VolosovskaJūrmala- Komerctiesības, - tiesvedība lietās pret apdrošināšanas sabiedrībām par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu, - Civiltiesības, - ligumtiesības, starptautiskie līgumi, - darbības ar nekustamo īpašumu
36.Jānis VeinbergsRīgaPrasības pieteikumu sastādīšana tiesai par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, parādu piedziņu un cita veida prasības pieteikumu sastādīšana. Dažāda veida līgumu un vienošanos sastādīšana. Rezidentu un nerezidentu kompāniju reģistrēšana.
37.Jeļena StupakaJūrmala
38.Jeļena TimoņinaRīgaTiesas strīdi: pret Latvijas Gāzi; laulību šķiršana, uzturlīdzekļi, darba tiesības, zaudējumi, piedziņa, nekustamais īpašums u.c. Visa veida līgumi (saistību tiesības). Fizisko personu maksātnespēja. Mantojuma tiesības. Dalītais nekustamais īpašums (piespiedu noma). Apdrošināšanas tiesības. Apsardze.
39.Jūlija BodarevaOlainē, Olaines novads, Jelgavā, RīgāJuridiskie pakalpojumi, konsultācijas un tiesvedība civillietās, administratīvās tiesības.
40.Juris Jansons
41.Krista MilbergaValmieraCL, AL, KL, pārstāvība iestādēs un tiesās
42.Kristine MaltaRīga
43.Kristīne OhotskaRīga
44.Lauris KlagišsRīgaSaistību tiesības (līgumu sastādīšana, rediģēšana, parādu piedziņa pirmstiesas un tiesas ceļā, zaudējumu atlīdzības pieprasīšana, goda un cieņas aizskaršanas jautājumi u.c.), Darba tiesības, Nekustamā īpašuma lietas Pārstāvība vispārējās jurisdikcijas tiesās, Pārstāvība šķīrējtiesās, Pārstāvība attiecībās ar tiesu izpildītājiem, Prasības pieteikumu, pilnvaru, apelāciju, kasāciju sastādīšana; Fizisko un juridisko personu maksātnespējas jautājumu risināšana Pārstāvība administratīvajās tiesās, Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tai skaitā: Pilsētu un rajonu pašvaldībās, Valsts ieņēmumu dienestā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Valsts datu inspekcijā, Valsts darba inspekcijā, Konkurences padomē Jaunu komercsabiedrību izveidošana, Izmaiņu veikšana komercsabiedrībās, Komercsabiedrību reorganizācija, likvidācija un maksātnespēja Uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana, Nodokļu tiesību jautājumi (konsultācijas, kontrolējošo iestāžu lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana), Intelektuālā īpašuma tiesības (preču zīmju un domēnu reģistrācija, autortiesības), Fizisko personu datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu sniegšana, Darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde un pilnveidošana.
45.Lilija GalleRīgaCiviltiesības, Saistību tiesības, Darba tiesības un Komerctiesības. Līgumi, juridiskā sarakste, tiesvedība. Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem. JAUTĀJUMUS lūdzu sūtīt TIKAI uz e-pastu: lilija.galle@gmail.com vai SAZINĀTIES pa telefonu.
46.Marija MorozovaRīgaCivilprocess, Saistību tiesības, Komerctiesības, Maksātnespējas process, Starptautiskās privātas tiesības, Darba tiesības, Administratīvais process
47.Māris ČerpinskisRīgaVienmēr esam gatavi uzklausīt klienta vēlmes atsevišķā kārtībā,piekrist, un sniegt klienta interesēm atbilstošus juridiskos pakalpojumus.
48.Māris IndrikovsRĪGADarba tiesības Saistību tiesības
49.Marita OliņaRĪGA / Latvija / ESKONSULTĀCIJAS. DOKUMENTU SAGATAVOŠANA. FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU KOMPLEKSAIS JURIDISKAIS NODROŠINĀJUMS. #DOKUMENTU (t.sk. līgumu, vienošanās, statūtu, nolikumu, instrukciju u.c.) - analīze; - SAGATAVOŠANA; - saskaņošana; - pieprasīšana. #Juridiskā atzinuma sniegšana. #Klienta interešu PĀRSTĀVĪBA visās instancēs - pārrunās; - tiesā un šķīrējtiesā; - valsts un pašvaldības iestādēs; - organizācijās. *Maksātnespējas procesa juridiskais nodrošinājums. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA
50.Martins NeilandsRiga
51.Mārtiņš MartinsonsRīgaKomerctiesības, Nodokļu tiesības, Parādu piedziņa, Administratīvās tiesības, Darba tiesības.
52.Mārtiņš RiekstiņšRīgaEnerģētika un Juridiskie pakalpojumi
53.Olga ApsīteRīgaKonsultācijas būvniecības nozarē; būvniecības konkursu organizēšana; publiskie iepirkumi; FIDIC kontrakti; ES struktūrfondi
54.Pēteris PleševnieksMenedžments, konsultācijas, juridiskie pakalpojumi
55.Raimonds DzintarsRīgaJuridiska palīdzība šādās sfērās: darba tiesības, ģimenes tiesības, saistību tiesības, tajā skaitā līgumu tekstu sagatavošana un analīze, autortiesības
56.Raimonds UpelnieksVisa Latvija
57.Raivo RaudzepsBrisele
58.Ralfs NemiroRīgaciviltiesības, administratīvas tiesības, komerctiesības, nekustamā īpašuma jautājumi, mantojuma tiesības u.t.t.
59.Rihards Bunka *Rīgavisas nozares
60.Roberts JurķisBaloži Nekustamā īpasuma apsaimniekošana un pārvaldīšana
61.Sandis BērtaitisRīgaStrīdu risināšana, nekustamie īpašumi un vide, kā arī vispārējie civiltiesību un komerctiesību jautājumi
62.Santa KļaviņaRīgaKonsultācijas un dokumentu sagatavošana uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas un apvienošanas procesos;Konsultācijas un tiesvedība civillietās;Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana
63.Santa MelngaileSmiltenejurisprudences, uzņēmējdarbības, psiholoģijas, sociālā sfēra u.c.
64.Silvija Līce *RīgaJuridisko pakalpojumu birojs, sadarbībā ar advokātu biroju Vācijā, piedāvā: - Parādu piedziņa (tai skaitā zaudējumu atlīdzība saistībā ar CSN, apdrošināšanas atlīdzības saņemšana, aizdevumu atgriešana, u.c.), - Darba strīdi (tai skaitā neizmaksātā darba alga), - Ģimenes tiesības (konsultācijas un palīdzība laulību šķiršanas lietās, bērnu tiesības, vecāku un bērnu attiecības, u.c.), - Mantojuma tiesības (tai skaitā mantojuma apsardzība, lietu vešana kā pie notāra, tā tiesā), - Komerctiesības (konsultācijas, līgumu u.c. dokumentu sastādīšana, pārrunu vešana, pārstāvība tiesā). Individuāla pieeja, operatīvi risinājumi. Piedāvājam attiecīgo pakalpojumu nodrošināt ar saviem resursiem Latvijā un Vācijā. Baltkrievijā ir iespējams piesaistīt kvalificētus ilgtermiņa sadarbības partnerus.
65.Uldis Gēliņš *Jelgava
66.Vesma ZariņaRīgakomerctiesības, saistību tiesības, darba tiesības, autortiesības un izglības joma.
67.Vēsma ZariņaRīga
68.Vilors EihmanisRīgaPrivātā un publiskā partnerība, komerctiesības, banku un finanšu tiesības, publiskās un administratīvās tiesības, nekustamais īpašums, Eiropas Savienības tiesības, cilvēktiesības, tiesvedība un strīdu risināšana
69.Vitālijs Platpirs *RēzekneKrimināllietas, administratīvas lietas, civillietas.
70.Vitālijs VerņekovskisRīgaCiviltiesības Administratīvais process Darba tiesības Patērētāju tiesības Dzīvokļu tiesības Cilvēktiesības
71.Vladislavs Zagorodnijs
72.Žanna KrēgereRīga
»» Ieteikumi »» Biežāk uzdotie jautājumi »»
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.
Top.LV
Latvijas Reitingi