Jurismi
Pūķīti tiesā: Tiesnesis(T): Vai tu māti apēdi? Pūķītis(P): Jā! T:Tēvu apēdi? P:Jā! T:Brāļus un māsas apēdi? P:Jā! T:Tu zini, kas tu tagad esi? P:Bārenītis ...
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Džebaga spriedums.(0)
Raksts lasīts 12413 reizes. Sadaļa Civiltiesības
Par tainīgu spriedumu.

            Kādreiz dzīvoja gudrs cilvēks, vārdā Orijs. Viņš prata atrast taisnīgu spriedumu jebkurā lietā, un ļaudis allaž nāca pie viņa pēc padoma.

            Reiz Orijs izdzirda, ka zēni uz ielas par kaut ko strīdas. Strīdiņš bija pārlieku skaļš, bērni iekarsa aizvien vairāk, taču ieraudzījuši nākam kādu vienaudzi, tūdaļ pārtrauca strīdiņu un sauca:

            - Džebags nāk šurp, viņš izšķirs mūsu strīdu.

Zēns bija ar mieru.

            - Labi, - viņš teica, - labprāt to darīšu. Vai gribat, lai izspriežu nepareizi, kā Orijs, vai taisnīgi?

            Orijs to izdzirdēja un nobrīnījās. „Ko gan nepareizu un netaisnīgu zēns saskatījis manā spriešanā?” viņš nodomāja [...] Atgriezies mājā, viņš aizsūtīja pēc Džebaga un zēnu atveda pie viņa.

            - Kad bērni rotaļādamies sastrīdējās un lūdza tevi izšķirt viņu strīdu, tu viņiem, manu zēn teici tā:” Vai jūs gribat, lai izspriežu nepareizi, kā Orijs, vai taisnīgi?” Kālab tu tā sacīji? Kad es esmu netaisnīgi izspriedis kādu lietu? – Orijs ļaužu klātbūtnē jautāja zēnam.

            - Labi, atzīšos, ka teicu tā, un pateikšu arī, kālab tā teicu. Diviem dravniekiem kādā laukā bija drava. Viņi uzslēja telti, kur arī dzīvoja. Reiz tie uzgāja noklīdušu kazlēnu un sadalīja to uz pusēm. Abi vienojās, ka puse kazlēna – ir puse galvas, ir puse liemeņa visā garumā līdz ar vienu priekškāju un vienu pakaļkāju – piederēs vienam no viņiem, bet visa otra puse – otram. Kādu dienu kazlēns, ganīdamies dravā, paklupa un salauza kāju. Šīs kazlēna puses īpašnieks pielika slimajai kājai koka balstiņus un apsēja to ar lupatām.

            Tās pašas dienas vakarā dravnieki iekūra uguni, pagatavoja azaidu, paēda un likās gulēt, uguni neapdzēsuši. Kazlēns netīšām ielēca ugunskurā, un lupata, ar ko bija notīta kāja, aizdegās. Pārbiedētais kazlēns metās skriet pa dravu. Dravā bija salmu kaudze, salmi no degošās lupatas uzliesmoja, un visas bites vienā naktī aizgāja bojā.

            Otrā dienā abi dravnieki atnāca pie Orija un lūdza izspriest, kas šai lietā ir vainīgais. Orijs, abus izklausījis izsprieda tā: drava nodegusi tā dravnieka vainas dēļ, kas bija apsējis kazlēna kāju ar lupatām, tāpēc kazlēna šīs puses īpašniekam jāatlīdzina nodegušo bišu vērtība. Redziet cik netaisnīgs bija Orija spriedums.

            - Ko tad tu te saskati netaisnīgu? – Orijs vaicāja.

            - Tev, Orij, nevajadzēja atzīt par vainīgu to dravnieku, kam piederēja kazlēna puse ar lauzto kāju. Par vainīgu vajadzēja atzīt otras puses īpašnieku, - Džebags teica.

            - Kālab tā?

            - Orij, tev prātā ir nesalīdzināmi vairāk nekā man un tu saproti, ka kazlēns ar lauztu kāju nekur nebūtu ticis, ja viņu nebūtu nesušas viņa veselās kājas. Bet, ja tā, tad vainīgas ir veselās kājas. Tāpēc uzskatu tavu spriedumu par netaisnīgu... [„Adigejiešu teiksmas un pasakas” Maikola, 1963., 42.lpp.]

Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.