Jurismi
Tiesa. Prokurors vaicā apsūdzētajam: - Apsūdzētais, paskaidrojiet, kāpēc, pirms atvērt lādīti, jūs nogalinājāt kurlo večiņu, kas gulēja otrā istabā? - A uz lādītes bija uzrakstīts: "Atvērt pēc manas nāves"...
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Laulību līgums.
Andris Lapsa, 04.12.2014. 14:32
Labdien. Vēršos ar jautājumu par laulāto mantiskajām attiecībām.
Starp laulātajiem ir noslēgts laulību līgums, nosakot visas laulāto mantas šķirtību. Lai gan starp pusēm ir noslēgts laulību līgums ir radies strīds par īpašuma tiesībām uz kustamo mantu, kuras viens no laulātajiem uzskata par tam dāvinātām., taču otrs uzskata, ka dāvinājums nav noticis, jo mantas nav tikušas dāvinātas. Laulību līgumā ir paredzēts, ka laulātajam nav tiesību pārvaldīt, lietot un citādā veidā rīkoties ar otra laulātā mantu bez viņa rakstveidā noformētas piekrišanas. Turklāt, šajā laulību līgumā ir noteikts, ka visas izmaiņas un papildinājumi par līguma nosacījumiem stāsies spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstveidā.
Līdz ar to ir jautājums- lai šādu dāvinājumu uzskatītu par notikušu tam bija jābūt noformētam rakstveidā? Vai darījuma formai ir nozīme?
Kirils Skorohods, 09.12.2014. 18:33
Nē. Dāvinājumam nav vajadzīga rakstīska forma,
Informacijaj Civillikums -

1447. pants. Ja par darījuma šķiru noticis pārpratums, tā ka viens dalībnieks domājis, ka noslēdz citu līgumu nekā tas, kādu domājis otrs, tad līdzēji nav vienojušies, maldība atzīstama par svarīgu un tādēļ pats darījums nav spēkā. Bet tam, kas kādam nodevis lietu ar nolūku to viņam dāvināt, nav tiesības prasīt šo lietu atpakaļ, ja tās saņēmējs to jau izlietojis, kaut arī viņš to nebūtu saņēmis kā dāvanu.

1915. Lai dāvinājums būtu spēkā, tas jāpieņem apdāvināmam vai viņa vietniekam.

1924.pants. Laulātais dāvinātājs var atsaukt pēc saderināšanās vai laulības laikā izdarītu dāvinājumu:

1) ja apdāvinātais laulātais mirst, neatstājot lejupējos;

2) ja laulības iziršanu ar savām darbībām veicinājis tikai apdāvinātais;

3) ja laulība atzīta par neesošu un dāvinot dāvinātājs atvainojami maldījies par laulības esamību.

Tiesību atsaukt dāvinājumu var izlietot tikai pats dāvinātājs viena gada laikā, skaitot šā panta pirmās daļas 1.punktā norādītajā gadījumā no apdāvinātā nāves dienas, 2.punktā norādītajā gadījumā — no dienas, kad stājies spēkā spriedums, ar kuru laulība šķirta, vai kad notārs taisījis laulības šķiršanas apliecību, bet 3.punktā norādītajā gadījumā — no dienas, kad stājies spēkā spriedums, ar kuru laulība atzīta par spēkā neesošu. Nosacījumi, kas aprobežo dāvinātāja tiesību atsaukt dāvinājumu, nav spēkā.
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.