Jurismi
Demokrātija - tas ir tad, kad var runāt ko grib, un dara, ko liek.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Apdrošināšanas līgums/polise ir traktējama kā komercdarījums?
Ronalds G, 25.02.2015. 23:03
Labvakar, godājamie juristi!
No apdrošināšanas kompānijas man atnākusi pretenzija par regresa prasību par nodarītajiem zaudējumiem par negadījumu, kas noicis pirms 4 gadiem.

Negadījumā, kas notika 2011.g. janvārī, iesaistīts SIA "X" nereģistrēts transportlīdzeklis un SIA "Y" (uzņēmums, kurā strādāju kā algots darbinieks) nereģistrēta traktortehnika. Uzņēmumam "X" noslēgts īpašuma (zaudējumu un mantas bojājumu) apdrošināšanas līgums/polise ar apdrošināšanas kompāniju. Atlīdzība uzņēmumam "X" izmaksāta 2011.g. septembrī. Pretenziju par zaudējumu atlīdzināšanu saņēmu 2015.g. februārī.

Vēlos piemērot Komerclikuma 406.pantu un uzstāt uz to, ka ir iestājies 3 gadu noilgums prasījumam, kas izriet no komercdarījuma.

JAUTĀJUMS :

1. Vai apdrošināšanas līgums starp SIA"X" un apdrošināšanas kompāniju ir klasificējams kā komercdarījums, aplūkojot Komerclikumu un ar apdrošināšanu saistītos likumus. Vai varu piemērot 406.pantu?

2. Vai 406.pantā minētāis "zirietošais prasījums" attiecas arī uz prasījumu, kas tiek vērsts pret trešo personu? Atgādinu, ka es nekādus līgumus ar apdrošinātājiem neslēdzu.

3. Nezinu, vai pret SIA "Y" ir vērsušies apdrošinātāji, bet, ja tā ir noticis, vai skaitās pēc CL, ka noilgums ir pārtraukts, jo par prasījumu ir celts strīds? Un vai prasība pret SIA "Y" par to pašu zaudējumu atlīdzināšanu ir tā pati, kas pret mani vai juridiski tie ir dažādi prasījumi un pret savu varu piemērot noilgumu?

Nevienā no dokumentiem savu vainu neesmu atzinis un nekāda kontakta ar apdrošinātājiem nav bijis (šī ir pirmā pretenzija, ko no viņiem saņemu gandrīz pēc 3 ar pus gadiem).

Paldies!
Juris , 26.02.2015. 08:41
Nē, apdrošināšanu regulē likumi "Par apdrošināšanas līgumu", Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums. Apdrošināšanas līgumu/polisi var slēgt ne tikai komersanti, bet arī jebkura privātpersona, līdz ar to Komerclikums šeit nav piemērojams.
Ronalds G, 26.02.2015. 09:02
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 3.pants paredz, ka apdrošināšanas sabiedrība ir LV reģistrēta apvienotā akciju sabiedrība (kas pēc KL ir komersants un ir reģistrējams komercreģistrā) vai kooperatīvā sabiedrība vai arī ārvalstu komersanta filiāle. Komerclikuma 389. pants paredz, ka komercdarījums var būt arī tad, ja tikai viena darījuma slēdzējpuse ir komersants. Un apdrošināšanas līgumu slēgšanas gadījumos sanāk, ka šis nosacījums vienmēr izpildīsies. Kāpēc to jautāju - es meklēju, kur es varu atsaukties uz noilgumu. Apdrošināšanas likumos noilgums attiecībā uz regresa prasības izteikšanu pret personu, kas atbildīga par zaudējumiem, nav noteikts, līdz ar to man jāatsaucas uz augstākstāvošu likumu. Tas ir noteikts tikai Civillikumā (uz kuru aicina atsaukties citi juristi, kas konsultējuši šo gadījumu) - 10 gadi vai beztermiņa, ja pierādīts vainīgās puses ļauns nolūks. Kāpēc es nevaru atsaukties uz "speciālāku likumu" un to, ka šis ir komercdarījums starp SIA "X" un apdrošināšanas kompāniju, ja pēc Komerclikuma 1.,2. un 3.panta kā arī 388., 389. un 406. ir redzamas komercdarījuma pazīmes: Apdrošināšanas sabiedrība (komersants) nodarbojas ar komercdarbību (saimnieciskā darbība ar mērķi gūt peļņu), veicot saimniecisko darbību (sistemātiski uzņem uz sevi apdrošinātā vai apdrošinājuma ņēmēja zaudējumu riskus) par atlīdzību (polises prēmija)?

Paldies!
Paldies arī par iepriekšējo atbildi!
Juris , 26.02.2015. 22:01
Prasība ir celta par zaudējumu piedziņu, uz zaudējumiem attiecas Civillikums, noilgums 10 gadi. Tāpat uzskatu, ka jūs nevarat atsaukties uz apdrošināšanas līgumu/polisi, jo to ir slēgušas pavisam citas personas.
Drīzāk jums ir jāuzzina, 1) vai ir bijusi vērsta prasība/sūtītas pretenzijas SIA Y; 2) paskaidrojumos uz pretenziju norādīt, ka bijāt tikai SIA Y darbinieks un visas pretenzijas vērst pret SIA Y.
dipl.iur. Iveta Nestere, 21.04.2015. 17:28
Pirmais, kas būtu jādara, ir vispār jānoskaidro uz kāda pamata pret Jums tiek celta šāda veida prasība. Ieteiku uzrakstīt pieprasījumu apdrošinātājiem un lūgt skaidrojumu. Un pēc tam, kad skaidrojums ir saņemt sākt domāt par iespējām, līdz tam, cik saprotu Jūms nav ne jausmas kāpēc esat šāda situācijā.
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.