Jurismi
- Kāda ir atšķirība starp Dievu un juristu? - Dievs nedomā, ka ir jurists.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Liela apmēa ziedojums bērnam no ārvalstīm. Nodokļi, dokumentācija? Palīdziet, lūdzu!
Kristaps Ruņģis, 24.11.2015. 21:58
Situācijas apraksts.
Vēlos organizēt labdarības kampaņu bērniem ar smagām veselības problēmām
Vēlos izmantot resursus ārpus Latvijas – mājaslapu gofundme.com
Mēģināšu aprakstīt projekta gaitu pēc iespējas precīzāk.
Labdarības projektu reģistrē privātpersona Nīderlandē (Latviju www.gofundme.com neatbalsta)
Šis cilvēks Nīderlandē atver kontu, uz kuru nāks ziedojumi no visas pasaules ar platformas gofundme.com starpniecību.
Apzinos, ka jākārto juridiskās formalitātes Nīderlandē, bet mani interesē Latvijas jurisdikcija.
Principā, vienkāršojot šo situāciju, projekta gaita būtu šāda,
Ģimenei Latvijā persona no Nīderlandes vēlas ziedot naudu lielos apmēŗos (5-25 tūkstoši euro) , ziedojuma mērķis ir nosegt bērna ar smagām veselības problēmām operāciju Latvijā.

Kādi nodokļi jāmaksā, ja no ārvalstīm tiek saņemts tik ievērojams ziedojums?
Kāda dokumentācija jānokārto utt utjp?
LL.M. Raimonds Upelnieks, 26.11.2015. 17:07
pirms sāda pakalpojuma saņemšanas, ņemiet vērā, lūdzu,
neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā un labā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības sava klienta labā
11.pants. Pienākums identificēt klientu

(1) Pirms darījuma attiecību uzsākšanas likuma subjekts identificē klientu.

(2) Likuma subjekts identificē klientu arī pirms atsevišķa darījuma veikšanas, neuzsākot darījuma attiecības šā likuma izpratnē, ja:

1) darījuma apjoms vai vairāku acīmredzami saistītu darījumu kopējā summa ir 15 000 euro vai lielāka vai ir ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15 000 euro vai pārsniedz šo summu;

2) darījums atbilst vismaz vienai no neparasta darījuma pazīmju sarakstā ietvertajām pazīmēm vai rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu;

3) rodas šaubas par sākotnējā identifikācijā iegūtās informācijas patiesumu.

(3) Ja darījuma veikšanas brīdī nav nosakāms, vai darījuma summa būs 15 000 euro vai lielāka vai būs ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15 000 euro vai pārsniedz šo summu, klients identificējams, tiklīdz kļuvis zināms, ka darījuma summa ir 15 000 euro vai lielāka vai ir ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15 000 euro vai pārsniedz šo summu.

(4) Ja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks ir zems un saskaņā ar šā likuma prasībām klienta padziļināta izpēte nav jāveic, tad, lai nepārtrauktu darījuma normālu norisi, klienta identifikāciju un patiesā labuma guvēja noskaidrošanu var veikt darījuma attiecību uzsākšanas brīdī, tiklīdz tas ir iespējams, bet pirms pirmā darījuma veikšanas.

(5) Ja saskaņā ar šā likuma prasībām klienta padziļināta izpēte nav jāveic, apdrošināšanas komersants, kas veic dzīvības apdrošināšanu, un apdrošināšanas starpnieks, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, klienta identifikāciju un patiesā labuma guvēja noskaidrošanu var veikt arī pēc darījuma attiecību uzsākšanas vai pirms apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, kā arī pirms tam, kad apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs gatavojas izmantot apdrošināšanas polisē paredzētās tiesības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2011. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)
LL.M. Raimonds Upelnieks, 26.11.2015. 17:10
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.