Jurismi
Bieži dzirdēts apgalvojums, ka mīlestība ir slimība, jo tai vajadzīgs gultas režīms. Taču ārsti apgalvo, ka tā nav nekāda slimība. Tā kā tās laikā tiek patērēta enerģija, mīlestība ir darbs. Bet kas gan tas par darbu, ka galvenais agregāts stāv dīkā – prāto enerģētiķi. Tātad, mīlestība ir process. Juristi jautā, kā gan mīlestība var būt process, ja abas puses ir apmierinātas? Tā ir māksla. Mākslas kritiķi iebilst, sakot, ka tā nevar būt māksla, jo nav skatītāju. Tā ir zinātne. Taču te iebilst profesors, - kāda gan tā var būt zinātne, ja to var pirmā kursa students, bet nevar profesors?!
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Noilgums
Inguna Čerņavska, 13.12.2016. 14:03
KL 146.panta 2.daļa - kāds noilgums?
Valdis Krisbergs, 15.12.2016. 23:26
Kriminālatbildības noilgumu paredz Krimināllikums. Saskaņā ar to, personu nevar saukt pie kriminālatbildības, ja no dienas, kad tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, pagājis šāds laiks:

2 gadi no kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas;
5 gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas dienas;
10 gadi no smaga nozieguma izdarīšanas dienas;
15 gadi no sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas dienas, izņemot noziegumu, par kuru saskaņā ar likumu var piespriest nāvessodu vai mūža ieslodzījumu.

Noilguma termiņu aprēķina no dienas, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums, līdz apsūdzības izsniegšanai vai oficiālā izdošanas lūguma paziņošanai apsūdzētajam, ja apsūdzētais uzturas citā valstī un izsludināta viņa meklēšana.

Noilgums tiek pārtraukts, ja līdz šā panta pirmajā daļā norādīto termiņu izbeigšanās brīdim persona, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu. Šajā gadījumā noilguma laiku, kas paredzēts par smagāko no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, sāk skaitīt no jaunā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīža.
Inguna Čerņavska, 09.06.2017. 10:18
Paldies par vispārīgu viedokli.
Mani gan vairāk interesē KONKRĒTS pants - vai 146.pantā minētā DA noteikumu pārkāpšana ir tīšs noziedzīgs nodarījums (tīša DA prasību pārkāpšana) vai arī noz.nod. aiz neuzmanības (pēc attieksmes pret sekām)?
No tā atkarīgs, vai apskatāmais ir mazāk smags vai smags noziegums.

Citēju 146.p.2.d.-

Par darba aizsardzību vai tehnisko drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, ja to izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), iestādes vai organizācijas vadītājs vai cita persona, kas atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, un ja šis nodarījums izraisījis ... cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus vairākiem cilvēkiem, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ...

Savukārt 7.p.:
(3) Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, bet ne ilgāku par trim gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.