Jurismi
- Kas notiks, ja sakrustotu advokātu ar cūku? - Nekas. Ir zināmas lietas, kuras cūka vienkārši nedarīs.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi

Juridiskās domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu tēmu]
Temats
Apakšnomas līguma noteikumi
Gara spēks, 12.08.2017. 10:53
Manā īpašumā atrodas zemes gabals ar nosaukumu "NN1", (....) pag., (...) nov.
Sakarā ar tiesas spriedumu, N.N., saņēma piespiedu nomas tiesības attiecībā uz dzīvojamo māju "NN2 ", (...) pag., (...) nov., kas atrodas mana zemes gabala vidū. Tiesas spriedumā iekļautajā "Piespiedu nomas līgumā" - nav noteiktas apakšnomas ne tiesības,ne aizliegums. Līdz ar to, saskaņā ar privāto tiesību principu "atļauts viss, kas nav aizliegts", nomniekam ir tiesības uz apakšnomas līguma noslēgšanu ar trešām personām. Atbildot uz manu lūgumu, nomniece atzinusi, ka patiešām viņa ir "noslēgusi apakšnomas līgumu ar trešām personām"( https://drive.google.com/file/d/0B8wI9NE7D2VbM3FRVXo3OXRDVnM/view?usp=sharing). Bet tajā pašā laikā, (pamat)nomnieces vēstulē ir norādīts, ka "Patiesībai neatbilst Jūsu apgalvojums, ka Jums ir tiesības iepazīties ar apakšnomas līgumu, jo to neparedz neviens normatīvais akts, ne arī mūsu savstarpēji noslēgtais Nomas līgums". Tajā paša laikā, Civillikums noteic, ka "nomnieks vai īrnieks var savu nomāto vai īrēto lietu nodot citam, bet tikai ar lietas iznomātāja vai izīrētāja noteiktu piekrišanu". Šajā gadījumā, nekādas piekrišanas - no manis netika pieprasītas un attiecīgi - saņemtas nebija, jo es uzzināja par faktiskas apakšnomas esību, tikai kad ieraudzīju, ka nezināmi cilvēki - veikuši lauksaimnieciskas darbības iznomātā zemes gabalā.
Līdz ar to lūdzu Jūs izskaidrot, vai man, kā nekustamā īpašuma īpašniecei (daļa no kura - atrodas piespiedu nomā) ir ar likumu noteiktas tiesības (piemēram, Civillikuma 2115.panta izpratnē) saņemt pietiekamu informāciju par apakšnomas līguma ar trešo personu esību un noteikumiem? Jo, manuprāt, iznomātāja noteikta piekrišana - iekļauj sevī nomnieka pienākumu pirms apakšnomas ar trešām personām līguma noslēgšanas saņemt iznomātāja piekrišanu, kas savukārt paredz tiesības (un iespējas) iepazīties ar apakšnomas līguma projektu.
Ar cieņu
dipl.iur. Iveta Nestere, 01.11.2017. 17:49
Apakšnomas attiecības ir intersants tiesību institūts, jo apakšnomniekam paredz tieši to pašu tiesību apmēru, kā nomniekam, tiesību apmērs var būt mazaks, bet ne lielāks, pat nomas cenas apmērs nedrīskt parsniegt nomas līguma summu, lai nenodarītu Iznomātājam zaudējumus, jo tas ir nodevis nomā par zemāku cenu, apakšnomas cenas apmērs var būt mazāks, apakšnomas līgumu korekti gatavojot parasti norāda atsauci uz iznomātāju, ka iznomātājs ir iepazinies ar līgumu un dod savu atļauju šāda līguma noslēgšanai apliecinot to ar savu parakstu, ja protams, nomas līgums neparedz tiesības nomniekam pašam slēgt apakšnomas līgumus, bet arī tad parasti ir liekama atsauce uz nomas līgumu. Jums ir tiesības iepazīties ar apakšnomas līgumu un arī nepiekrist šadam līgumam, ja tā noteikumi rada Jums zaudējumus, ja nav iespējams risināt situāciju sarunu ceļā, būs jādodas uz tiesu ar prasījumu atcelt prettiesiski noslegto apakšnomas līgumu.
Šobrīt Jūs nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir jāreģistrējas! Vēlies reģistrēties?
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.