Jurismi
- Kas tas ir: apmēram 15 collas garš un karājas pie pakaļas? - Jurista kaklasaite.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
par termina ”nekavējoties” interpretāciju administratīvajā aktā. (1)
Inese Jonuška
LL.M. Raimonds Upelnieks, 26.01.2012. 18:25
Daži spriedelējumi:

Saistībā ar lēmumu, iestādei ir nepieciešams izdot administratīvo aktu. Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteikts tam viena mēneša termiņš no iesnieguma saņemšanas dienas, ja likumā nav noteikts cits termiņš vai citā normatīvajā aktā — īsāks termiņš administratīvā akta izdošanai.
Lēmums ir normatīvs akts. Tajā ir noteikts izpildes termiņš - nekavējoties. Nosakot termina „nekavējoties” periodu, zināmā mērā var ņemt vērā Iesniegumu likuma 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Jautājums par to vai lēmumu iestādei nosūtīja augstāk stāvoša institūcija, vai tas tika iesniegts iestādei kopā ar iesniegumu un lūgumu to izpildīt. Kaut ka jebkurā gadījumā šķiet, ka te var vilkt paralēles.
Tādējādi varētu secināt, ka Iestādei, saņemot šādu lēmumu, būtu jāvērtē Iesnieguma likumā noteiktā jautājuma risināšanas steidzamība. Steidzamību, savukārt, nosaka kritērijs – nekavējoties.
Saskaņā ar Iesnieguma likuma 5.panta ceturto daļu, ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde septiņu darbdienu laikā informē iesniedzēju, ka attiecīgo iesniegumu ir saņēmusi. Ņemot vērā, ka iestādei tika uzlikts par pienākumu kompensēt medikamentus, secināms, ka iestādei nebija nepieciešams mēnesis, lai izpildītu augstāk stāvošas iestādes lēmumu. Tam nav nepieciešama izmeklēšanas darbību veikšana, ziņu, paskaidrojumu pieprasīšana vai citu darbību veikšana, jo faktiski nav nepieciešams atbildēt pēc būtības.
Iestādes vadītājam ir jānovīzē dokuments pēc piekritības atbildīgai amatpersonai, kas sagatavo lēmumu un iesniedz to parakstīšanai atpakaļ iestādes vadītājam. Tādējādi secināms, ka lēmums faktiski var tikt izpildīts 3-4 darba dienu laikā, bet sūtot pa pastu to vajadzētu saņemt 14 dienu laikā.
Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.