Jurismi
Ja tava sieva un vinas advokāts slīktu, un tev tagad būtu jaizvēlas, ko tu darītu: vai tu ietu vakariņot vai ietu uz kino?
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Ja sieva koferī vedīs Rīgas melno balzāmu, tad vīrs riskē saņemt 12 gadus cietumā. Tepat Latvijā … (14)
Raksts lasīts 20734 reizes. Sadaļa Krimināltiesības
„Legāla alkohola (piemēram, trīs pudeļu Rīgas melnā balzama) vešana pēc šī nodarījuma sabiedriskās bīstamības esot vienlīdzīga starptautiskam terorismam un ir sodāma ar 10 vai 12 gadiem cietumā, ar mantas konfiskāciju. Tā savstarpēji ir vienojušies Tieslietu ministrijas, muitas un prokuratūras pārstāvji. Nosaukt šo „gudrinieku” vārdus Tieslietu ministrija izvairās. Tuvāk par juridisko nonsensu lasiet zemāk publicētajā vēstulē”.

Tieslietu ministram

Gaidim Bērzinam

20.10.2008.Ā Ā  Nr. T-29

Ā 

Informācijas pieprasījums par TM darba grupas sastāvu,

kas izstrādāja grozījumus Krimināllikuma 190.1 pantā

Ā 

Reaģējot uz iedzīvotāju saindēšanos ar viltotu alkoholu, Saeima 21.06.2007. papildināja Krimināllikumu ar jauniem 221.1, 221.2, 221.3, 221.4 un 221.5 pantiem.

Par viltotu alkoholu tika ieviesta atbildība analogi kā par narkotikām – par tā lietošanu, iegādāšanos, tirdzniecību, ražošanu, telpu ierādīšanu utt.. Pēc šīs pašas loģikas tika papildināts arī KL 190.1 pants, kas līdz šim paredzēja atbildību par narkotiku, sprāgstvielu, radioaktīvo u.c. apgrozībā aizliegtu vielu ievešanu pāri robežai. (T.i., pants paredz atbildību par konvencionāli aizliegtu vielu nelikumīgu transportēšanu).

Ā 

Grozījumus izstrādāja ar Tieslietu ministra 28.02.2007. rīkojumu Nr.1-1/74Ā  izveidota daba grupa. Tajā ietilpa pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, VID (muitas), Ģenerālprokuratūras, Augstākās Tiesas, Rīgas apgabaltiesas, kā arī no Latvijas Universitātes.

Lūdzam paziņot mums minētās darba grupas personālo sastāvu.

Ā 

Pretēji likuma mērķim, Tieslietu ministrijas, Muitas lietu prokuratūras un Muitas Kriminālpārvaldes pārstāvji patvaļīgi ir paplašinājuši šī likuma tulkojumu.

Ā 

Robežpunktos muita ir izvietojusi draudu plakātus, ka niecīga daudzuma legāla alkohola vešana personiskām vajadzībām esot sevišķi smags noziegums (sankcija – līdz 12 gadiem brīvības atņemšanas, ar mantas konfiskāciju). Tas ir daudzkārt smagāk par viltota alkohola ražošanu lielos apmēros un tirdzniecību (sankcija – līdz 5 gadiem brīvības atņemšanas) – kuru apkarošana bija likuma grozījumu patiesais mērķis.

Ā 

Tieslietu ministrija, Muita un prokuratūra ir ieviesušas Latvijā lielāku bardzību nekā islāma zemēs – krimināli vajāts tiks ikviens Eiropas Savienības pilsonis, kurš personiskai lietošanai ieved Latvijā (t.i. Eiropas Savienībā), piemēram, trīs pudeles legālas izcelsmes vīna (neatkarīgi no tā, ka konkrētā šķirne ir sertificēta brīvai izplatīšanai ES valstīs).

Legāla vīna trīs pudeļu ievešanu pēc sabiedriskās bīstamības TM, Muita un prokuratūra pielīdzina narkotiku ievešanai vai spridzekļu ievešanai terorisma nolūkā.

Ā 

Tas ir juridisks nonsenss, absurds, taču Latvijā par to jau tiesā reālus cilvēkus.

Atzīmējams, ka arī „Rīgas melnais balzams” ir alkohols, bet izdarīt noziegumu, pārvietojot preci pāri valsts robežai, var gan ievedot, gan to izvedot.

Ja trīs pudeļu „Rīgas melnā balzama” esamība rokas bagāžā, ejot uz muitas kontroli, ir noziegums, tad līdzdalībnieki sevišķi smagā noziegumā ir „tax free” veikalu darbinieki, kuri personām alkoholu pārdod neierobežotā daudzumā.

Piemēram. Nav izslēgts, ka persona pārtrauc ceļojumu un ar šo „Rīgas balzamu” atgriežas Latvijā. Ja laulātajiem abiem ir viens koferis, tad legāla alkohola vešanu muita un prokurors tulko jau kā sevišķi smagu noziegumu organizētā grupā (190.1 panta otrā daļa), sodāmu ar 5 līdz 12 gadiem cietumā katram.

Ā 

Apsūdzot smagā vai sevišķi smagā noziegumā ceļotājus, kuru rokas bagāžā ir legāls alkohols (t.i. pielīdzinot viņus teroristiem), Latvija vienpusēji ir ieviesusi ierobežojumus personu tiesībām, kuras citās ES valstīs netiek ierobežotas.

Ā 

Neapšaubot Latvijas suverēnās tiesības, Eiropas Savienības dibināšanas līgums paredz, ka par katru vienpusēju lēmumu ierobežot citu ES valstu pilsoņu tiesības dalībvalstīm ir pienākums informēt citas ES dalībvalstis un Eiropas Komisiju.

Ā 

Latvijas Ārlietu ministrija paskaidro, ka tai nav zināms par Tieslietu ministrijas, Latvijas Muitas un Muitas prokuratūras lēmumu vienpusēji ierobežot ES pilsoņu tiesības un bargi vajāt tos par legāla alkohola vešanu rokas bagāžā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība paskaidro, ka arī tā nav informēta.

Ā 

ES pilsoņi, kas caur Latviju ceļo autobusos, vilcienos, kuģos un ar gaisa satiksmi nemaz netiek brīdināti, ka smagā vai sevišķi smagā noziegumā Latvijā tiks apsūdzēts ikviens ES pilsonis, kurš rokas bagāžā vedīs niecīgu daudzuma legāla alkohola. Šāda valsts attieksme neatbilst labas pārvaldības principam.

Tieslietu ministrijas atsauksme, ka pamats kriminālvajāšanai ir regula 918/83, ir nekorekta, jo minētā regula neko neizliedz, bet tieši otrādi – paplašina personu tiesības.

Ā 

Tāpēc mēs vēlamies uzzināt augstāk minētās darba grupas sastāvu, lai noskaidrotu, kurš ir absurda ierosinātājs.

Lūgumu iepazīstināt mūs ar TM 28.02.2007. rīkojumu Nr.1-1/74 jau 10.10.2008. iesniedzām TM valsts sekretāra vietniecei I.Bergmanei (pa faksu un elektroniski), taču atbildes nav. Mūsuprāt, vienkāršas informācijas aizkavēšana jau 10 dienas ir Iesniegumu likumā minētā saprātīga termiņa pārkāpums. Tāpēc esam spiesti vērsties pie Jums.

Ā 

Lūdzam Jūs kā Tieslietu ministru:

Iepazīstināt mūs ar TM 28.02.2007. rīkojumu Nr.1-1/74 par darba grupas sastāvu Krimināllikuma izmaiņu izstrādei.

Ā 

P.S. Ļoti lūdzam sniegt mums atbildi bez kavēšanās.

10.novembrī Daugavpils tiesā skata krimināllietu, kurā smagā noziegumā tiek apsūdzēta ES pilsone par to, ka viņi – pensijas vecuma laulāts pāris – rokas bagāžā veda 1 litru legāla degvīna katrs.

Ā 

Ā 

Biedrības „Temīda” vārdā - valdes loceklisĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ā Ā  Ivars Redisons

Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.