Jurismi
Apsūdzētais, izstāstiet, kāpēc Jūs iesitāt cietušajam ar nodomu? Ne ar nodomu, tiesneša kungs, bet ar dūri.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Kāda ir mūsu likumu kvalitāte (nespeciālista viedoklis)?(3)
Raksts lasīts 10140 reizes. Sadaļa Informācija
Uz raksta tapšanas brīdi (15.12.2009) spēkā esošajā Radio un televīzijas LIKUMĀ IR VAIRĀKAS PROBLĒMAS un arī pēc grozījumiem, kas pieņemti š.g. 1.decembrī šis PROBLĒMAS SAGLABĀJAS.
01.12.2009. Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: likums "Grozījumi Radio un televīzijas likumā". Tas stāsies spēkā ar 01.01.2010. (skat. http://www.likumi.lv/doc.php?id=36673&version_date=01.01.2010 ) Radio un televīzijas likumu spēkā esošaja redakcijā var apskatīt: http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=36673 (L2D publicētā informācija, t.sk. dokumentu teksti, statusi, datumi u.c. informācija ir ņemta no likumi.lv un papildināta ar saitēm). Pašlaik spēkā esošajā LIKUMĀ IR VAIRĀKAS PROBLĒMAS un arī pēc labojumiem šis PROBLĒMAS SAGLABĀJAS: ===== 3. pants. Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu darbības principi .... 8) Ārvalstu ieguldījumi raidorganizācijās tiek veikti saskaņā ar likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā". Problēma #1: Likums "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" ir Zaudējis spēku ar 01.01.2005. (http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=70831 ) ===== 13. pants. Apraides atļaujas saņemšanas priekšnoteikumi ... 2) samaksāt valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Problēma #2: MK noteikumi Nr.345 (Rīgā 1995.gada 14.novembrī) „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka un iekasē maksu par apraides atļaujas (licences) izsniegšanu” ir zaudējuši spēku. Un arī Ministru kabineta noteikumi Nr.180, Rīgā 2000.gada 16.maijā Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem" Zaudējuši spēku ar 19.05.2006. Bet jauni nav atrodami ne likumi.lv, ne NAIS lapā ===== 14. pants. Raidorganizācijas un programmas nosaukums (1) Raidorganizācijas nosaukums jāveido saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" un likuma "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikumiem, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti šā panta otrajā daļā. Problēma #3: Likums "Par uzņēmējdarbību" ir Zaudējis spēku ar 19.05.2006. Problēma #4: likuma "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" pareizais nosaukums ir "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" ===== 17. pants. Programmu veidošanas vispārīgie noteikumi (4) Raidorganizācijām atbilstoši likumam "Par izņēmuma stāvokli" un likumam "Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību" ir pienākums ārkārtējās situācijās savās programmās dot iespēju attiecīgajām amatpersonām sniegt ziņojumus iedzīvotājiem. Komerciālajām raidorganizācijām ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ministriju sagatavotu izglītojošu vai informatīvu ziņojumu izplatīšana, atvēlot vismaz 30 sekundes raidlaika no pulksten 18.00 līdz pulksten 22.00 Problēma #5: Likums "Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību" (http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=62838 ir Zaudējis spēku ar 01.01.2007. ===== 57. pants. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas uzņēmējdarbības principi (1) Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas kā sabiedrisko raidorganizāciju dibināšanas, reģistrācijas un darbības noteikumus nosaka likums "Par uzņēmējdarbību", likums "Par bezpeļņas organizāciju", likums "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību", šis likums, kā arī statūti, kurus apstiprina Nacionālā radio un televīzijas padome. Problēma #6: Vēlreiz piesaukts Likums "Par uzņēmējdarbību" ir Zaudējis spēku ar 19.05.2006. (http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=72601 ) Problēma #7: likums "Par bezpeļņas organizāciju" Zaudējis spēku ar 19.05.2006. (http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=72426 ) Problēma #8: likums "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" Zaudējis spēku ar 19.05.2006. (http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=64970 ) ===== Interesanti, ka tikko pieņemtie grozījumi nekādi NESKAR augstāk minētā problēmas. Jautājums – ja paši likuma izdevēji un tie, uz kuriem likums attiecas, to nelasa – jo kā gan citādi var nepamanīt šādas problēmas (izņemot varbūt #2) un tās neizlabot – tad ko lai sagaida no sabiedrības?
Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.