Jurismi
Advokāts: Dakter, vai pēc jūsu veiktās prasītājas pārbaudes, jaunā lēdija ir stāvoklī? Liecinieks: Viņa ir stāvoklī, taču ne pēc manas pārbaudes.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Par pārkāpumiem Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijā(0)
Raksts lasīts 9514 reizes. Sadaļa Ētika
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnes Ārija Ždanova, Tamāra Broda un Daina Treija ir veikušas 2006.g.martā darbības, kas satur noziegumu pazīmes: 1) apzināti nelikumīga apgabaltiesas lēmuma taisīšana (tuvas paziņas Labejevas interesēs) 2) spiediens uz Ziemeļu rajona tiesnesi Riņķi – panākt lēmumu lietā Labejevas interesēs

Par pašu notikumu procesuālo būtību:

 

1) Labejeva ir paralēli virzījusi vairākus procesus par vienu un to pašu prasības priekšmetu – ierosināt KL 158.p. lietu par „Atklāta vēstule Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoram Zaķim”

 

a) jūnijā Vidzemes tiesā Labejeva kā STA valdes locekle – pārsūdzību noraidīja un lietu izbeidza 01.12.2005. apgabaltiesas Krimināllietu kolēģija Tiltiņa vadībā:

 

b) augustā Centra tiesā Labejeva privātpersona kopā ar 10 citām privātpersonām – tiesa k/l ierosināt atteica. Nav pārsūdzēts;

 

c) decembrī Ziemeļu tiesā (iesniegts caur Vidzemes tiesu 01.12.05.), Ziemeļu tiesa 05.01.2006.atteica ierosināt k/l

 

01.12.2006. plkst. 17.00 iztek 6 mēnešu noilgums (avīze „Atklāto vēstuli” publicēja 19.05. un 02.06).

 

Labejeva apgabaltiesas Tiltiņa vadītajā sēdē neierodas, un negaidot tiesas lēmumu savā iepriekšējā prasībā, iesniedz jaunu prasību Vidzemes tiesā par to pašu priekšmetu – ierosināt lietu pēc KL 158.p. par „Atklāta vēstule Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoram Zaķim”

 

Reāli laika ziņā vienu dienu – 01.12.2005. – vienlaikus risinās jau divi procesi par vienu un to pašu - „Atklāta vēstule Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoram Zaķim”.

Apgababaltiesā nav pabeigts esošais process, kad Labejeva jau ir Vidzemes tiesā cēlusi prasību sākt trešo procesu par to pašu „Atklāto vēstuli” – turklāt pamatojoties uz veco KPK 111.p..

 

2) pēc tam uzsākta procedūra 02.02.2006. apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijā Ždanovas vadībā, pārskatot Ziemeļu tiesas 05.01.2006. atteikumu ierosināt k/l, un uzdod Ziemeļu tiesai skatīt no jauna.

 

Apgabaltiesa pieļauj procesuālus pārkāpumus, ir tiesnešu interešu konflikts (Broda ir saņēmusi no Labejevas atalgojumu kā Sociālo tehnoloģiju augstskolas pasniedzēja), tiesa palīdz Labejevai sakārtot .

Ir norādes, ka Broda un Ždanova (bijušās Ziemeļu tiesneses) veic spiedienu, kā rezultātā Ziemeļu tiesas tiesnesis Riņķis ierosina 29.03.06. kriminālprocesu pēc KL 158.p. par „Atklāta vēstule rektoram Zaķim” , atzīst Redisonu par apsūdzēto lietā  un nozīmē sēdi uz 31.05.06.

 

Apsūdzētais netiek informēts. Par k/procesa esamību apsūdzētais uzzina tikai no trešām personām 20.04.2006. – to apsūdzētajam pasaka Augstākās izglītības padome, kura ir saņēmusi tiesas lēmumu un pēc Zaķa ieteikuma izmanto to kā pamatojumu neskatīt IZM iesniegto lietu par fiktīviem diplomiem.

 

Apsūdzētais spiests pat meklēt, kas un par ko ir ierosinājis procesu. Personiski ierodas Ziemeļu tiesā 02.05.2006. (kopā ar LJA pārstāvi), un tikai tad  tiek uzzināts, ka apsūdzība tomēr ir celta par „Atklāta vēstule Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoram Zaķim”.

 

Ļoti diskutējams ir jautājums, vai sen nav iestājies prasības celšanai noteiktais 6 mēnešu noilgums (publikācija „Izglītība. Kultūra” notiek 19.05.2005.), lai ierosinātu lietu.

 

Sakarā ar daudziem Kriminālprocesa likuma grozījumiem (pēdējais – 19.01.2006.) ir ļoti diskutējams, pēc kurām normām attiecīgajā brīdī bija jāvadās – kad kuras tika zaudējušās spēku, un savukārt citas – no kura brīža tās stājās spēkā attiecībā uz trīskārtīgi celto un beidzot 29.03.2006. ierosināto procesu pēc KL 158.p. prasībā par „Atklāta vēstule Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoram Zaķim”

 

Lai aizstāvētos šajā lietā, kas kopumā velkas kopš 2005.gada jūnija, apsūdzētajam (vai tā advokātam) ir jāuzraksta vesela zinātniska monogrāfija procesuālajā zinātnē. (Vai tas ir taisnīgi – nepamatoti un  melīgi apsūdzētai personai darīt to darbu, ko nav paveikusi KPL izstrādes grupa ?).

 

Kurpretim apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnešu interešu konflikts, skatot slēgtā sēdē savas paziņas Labejevas blakus sūdzību, ir acīm redzams gan pēc vecajām, gan pēc jaunajām normām.

 

Paziņojums par lietas ierosināšanu un pavēste ierasties kā apsūdzētajam no tiesas saņemts ierakstītā vēstulē 05.05.2006. – jau pēc tam, kad aizmuguriski apsūdzētais pats bija sācis meklēt informāciju.

(pastā vēstule nodota pirms Lieldienu brīvdienām 20.04.2006. taču tas nemaina būtību: ar trīs nedēļu kavēšanos izsūtīts paziņojums ir būtisks procesuālo termiņu pārkāpums).

 

Ir vēl virkne citu pārkāpumu pašreizējā procesā – tiesa divus mēnešus nepilda KPL prasību izskaidrot apsūdzētajam tā procesuālās tiesības, noraida apsūdzētā lūgumu uzdot Labejevai kā procesa virzītājai iesniegt STA protokolus u.c. dokumentus, kuri nepieciešami – lai pārbaudītu tās ziņas, kuras it kā esot nepatiesas un kuras Labejeva savā prasībā (apzināti melīgi) par „Atklāta vēstule STA rektoram Zaķim” uzdod kā neatbilstošas šo dokumentu oriģināliem.

Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.